Tema _ GJUHET E PROGRAMIMIT - Mind Map

Tema _ GJUHET E PROGRAMIMIT Mind Map
 
 
 
 

Tema _ GJUHET E PROGRAMIMIT - Mind Map

3 months ago by: albiona demaj
 
 
 • Tema : GJUHET E PROGRAMIMIT
  • PROGRAMIMI KOMPJUTERIK 1-Programi kompjuterik përmban një bashkësi udhëzimesh . Gjuha e përdorur për t'i komunikuar udhëzime kompjuterit njihet si gjuhë programimi . Procesi i zhvillimit / shkrimit të programeve quhet kodim , kurse personi që i shkruan ato quhet programues ose kodues .
  • GJUHET E PROGRAMIMIT janë të shumta . Ndër to mund të përmendim C , C ++ , Cobol , PASCAL , Virtual Basic , Java , Python , Perl , PHP , Ruby on Rails , Scala etj . Çdo gjuhë programimi ka fjalorin e vet , i cili në thelb përmban një listë të përcaktuar fjalësh kyçe ( rreth 30 ) dhe rregullat përkatëse të shkrimit të gjuhës
  • KLASIFIKIMI I GJUHEVE TE PROGRAMIMIT BEHET NE BAZE TE BREZAVE
   • 1-Brezi i pare eshte gjuha makine . U perdoren per here te pare ne 1940. Perbejne nivelin me te ulet te gjuheve te programimit. Kodi i programimit perbehet nga kombinimi i 1 dhe 0. Kodi vepron shume shpejt dhe me efikasitet. Jane shume te veshtira per ti mesuar.
   • Brezi i dyte eshte gjuha e bashkimit (assembler ) . U zhvillua ne mesin e viteve '50 . U perdoren kodet mnemonike ( shkurtime qe mbahen mend lehte ). Nevojitet nje perkthyes qe t'i ktheje keto kode ne gj . kompjuteri. Programet jane shume efikase ne lidhje me kohen e ekzekutimit dhe perdorimit te memories.
   • . Gjuhet e brezit te trete jane gjuhe te nivelit te larte . Deklarimet nuk lidhen ngushte me karakteristikat e kompjuterit. Jane gjuhe te perparuara qe nuk varen nga tipi i kompjuterit. U zhvilluan ne fund te viteve '50 duke sjelle lindjen e gjuheve moderne te programimit Basic , C ++.
   • Gjuhet e brezit te katert jane gjuhe te nivelit shume te larte . Jane hartuar per ndertimin e software. Udhezimet shkruhen ne fjali te ngjashme me gjuhen njerezore por ne anglisht. Ka produktivitet te larte Shkruhen me pak rreshta kodesh ne krahasim me gjuhet e tjera . Keto gjuhe jane projektuar per te reduktuar punen e programuesve.
   • Gjuha e brezit te peste eshte Inteligjenca Artificile . U zhvillua ne vitet '90 .Synojne zgjidhjen e problemit te dhene nga kompjuteri pa nderhyrjen e programuesit . Informacioni i perftuar nga baza e te dhenave perpunohet nepermjet disa metodave te caktuara . Nxirren disa perfundime qe perdoren me pas nga programet e tjera .
  • Perkthyesit e gjuhes se kompjuterit .Perkthyes i gjuhes se kompjuterit quhet nje program qe kthen udhezimet e shkruara ne nje gjuhe kompjuteri ne nje tjeter.Disa nga llojet e perkthyesve jane :
   • Bashkuesit ( Assembler ) -Nje bashkues eshte nje program qe perdoret per te shnderruar kodin burim nga gjuha assembler ne gjuhe makine dhe anasjelltas.Ky perkthyes merr cdo deklarim te kodit burim dhe gjeneron prej tij nje seri bitesh.Ne fund te ketij procesi bashkuesi prodhon ate qe quhet kodi objekt.
   • Perpiluesi ( kompilatori ) -Perpiluesi eshte nje program qe shnderron kodin burim te shkruar ne nje gjuhe te nivelit te larte ne gjuhe makine qe kompjuteri mund ta kuptoje.Ky shnderrim i kodit eshte i nevojshem per te krijuar skedarin e ekzekutueshem ( .exe ) te cilin perdoruesi do ta ekzekutoje ne kompjuter
  • PUNOI ;ALBIONA DEMAJ KLASA ;10 (2)
  • KRAHASIMI I GJUHEVE TE NIVELIT TE LARTE DHE ATYRE TE NIVELIT TE ULET.
   • Gjuhë të nivelit të lartë: 1-Abstraksioni i karakteristikave.2- Janë më afër gjuhëve njerëzore dhe janë më të lexueshme. 3-Mos merreni me menaxhimin e kujtesës.4-Shembuj përfshijnë: Java, Python, Ruby dhe C #.
   • Gjuhë të nivelit të ulët:1-Mos shfaq abstraksion.2- Janë të lexueshme nga makinat, dhe nuk janë afër gjuhës njerëzore.3-Përfshini menaxhimin e kujtesës.4-Shembuj përfshijnë gjuhën e montimit dhe kodin e makinerisë
   • https://youtu.be/c6ASF1k_RZ8
Report abuse
More Maps by This User