Tematika 2 Përpunimi digjital i të dhënave - Mind Map

Tematika 2 Përpunimi digjital i të dhënave Mind Map
 
 
 
 

Tematika 2 Përpunimi digjital i të dhënave - Mind Map

1 years ago by: Viola
 
 
 • Tematika 2 Përpunimi digjital i të dhënave
  • 2.1 Planifikimi nëpërmjet Mind Mapping
   • Mindmapping
    • 1.Software
    • 2. Përdoret për krijimin e hartave konceptuale
    • 3. Nxit krijimin e ideve
    • 4. Përcakton hapat e zgjidhjes të problemit dhe në vendosjen e lidhjes logjike me anë të degëve dhe nëndegëve
    • 13 free mind mapping software
     • Mindomo Online
      • Gjendet në version desktop për PC dhe Mac
     • MindMeister
      • Aplikacion web për smartphone
     • Mindview
      • a) Mundëson hapjen e një llogarie të punoni falas por vetëm online
       • b) Me pagesë nëse e shkarkoni në PC
        • c) Gjendet në version desktop për PC dhe Mac
      • E përafërt me Microsoft Office
       • 1.Termat e pamjes
       • 2. Përdorimit
       • 3. Nga mënyra e veprimit
      • KOMANDAT
       • 1.Home
        • Shtojmë degë/nëndegë(komanda Branch/Sub-Branch)
         • Shtojmë figura me Branch Picture
       • 2.Insert
        • Futim elemente në mind-mapp
       • 3.View
        • Mundëson shikimin e shtimin e fotografive,modifikime riorganizime,zmadhim diagrami
       • 4.Design
        • Zgjedh formatin e mapp
       • 5.Export
        • Eksporton në formatin WORD ose PDF
       • 6.Format
        • Modifikon format dhe llojet e shkrimit
  • 2.2 Përdorimi i Mindmapping
   • Mënyrat e funksionimit
    • 1.Filtrimi
     • Mundëson shfaqjen e një ose disa nivele të degëzimit.Mungesa e saj do të bënte diagramin të pakuptueshëm
    • 2.Krijimi i degëzimeve të reja
     • Në qëndër vëjmë problemin(rrënja e pemës).Për shtim degësh klikojmë komandën insert
    • Futja e degëve ClipArt Branch-Picture
     • Ndodhet në komandën insert.Figura të degëzuara
    • Ikona
     • Zgjidhen në panelin View/Picture
   • Bashkëngjitjet dhe hyperlinket
    • Komanda Text note
     • Për të plotësuar degëzimet me tekst
    • Attachment
     • Për të bashkangjitur një document ose të vendosni hyperlink-e
    • Branch Connection
     • Mundëson lidhjen ndërmjet 2 degëve
    • Komanda Export
     • Krijon skema që mund t'i publikoni në formate të ndryshme
    • Komanda Sharing
     • E ndajmë me persona të tjerë File/Share
Report abuse
More Maps by This User