Tik-10 Mind Map
 
 
 
 

Tik-10 - Mind Map

3 years ago by: enea
 
 
 • Tik-10
  • Bota e kompjuterit
   • Teknologjia e Informacionit ne sherbim te njeriut
   • Rendesia e ruajtjes se informacionit
   • Terminologjia dhe funksionimi i kompjuterit
   • Pajisjet hyrese,dalese dhe ato te ruajtjes se informacionit
   • Rrjeti kompjuterik
   • Llojet e rrjeteve
   • Topologjia e rrjeteve
   • Kanalet e transmetimit
  • Perpunimi digjital i te dhenave
   • Planifikimi nepermjet Mind mapping
   • Perdorimi i Mind mapping
   • Njohja me programin Flash
   • Pasurimi i animimit ne flash
   • Perdorimim i keyframe dhe i shtresave
   • Vizatimet ne Flash
   • Perpunimi i imazheve
   • Perdorimim i efekteve ne ndryshimin e imazhit
   • Shtimi i efekteve vizuale
   • Ndarja dhe grupimi i objekteve
   • Kombinimi i ngjyrave se nje objekti ekzistues
   • Perfshirja e objekteve multimediale ne prezantim
  • Programimi ne Web
   • Njohja me Web
   • Publikimi i faqeve web
   • Publikimi i faqeve Web, protokolli FTP
   • Formatimi i faqes dhe listat ne HTML
   • Tabelat ne HTML
   • Ndertimi i formulareve ne HTML
   • Ndertimi i formulareve
   • Frame dhe Frameset ne HTML
   • HTML dhe CSS
   • Ndertimi i faqeve web nepermjet DreamWeaver
   • Njohja me gjuhen Javascript
   • Gjuha PHP dhe apikacionet ne web
  • Programimi dhe algoritmika
   • Algoritmet,perkufizimet dhe rregullat baze
   • Ndertimi i bllok-skemave dhe operatoret kryesore te algoritmeve
   • Ciklet dhe perdorimi i tyre
   • Nga shkrimi tek ekzekutimi i nje programi
   • Menyra e programimit
   • Gjuhet e programeve
   • Njohja e programeve
   • Perpilimi dhe ekzekutimi
   • Konstantet ndryshoret dhe tipat standarde
   • Tipat standarde
   • Operacionet e perpunimit te te dhenave
   • Tabelat dhe funksionet
   • Konceptimi i projekteve
   • Strukturat e te dhenave
   • Algoritmet e kerkimit
   • Programimi ne Scratch
  • Java
   • Konceptet baze te Java-s
   • Llojet e programeve ne Java
   • Njohuri rreth programimit te orientuar nga objekti
   • Ndertimi i nje programimi ne Java
   • Perdorimi i mjedisit BlueJ
   • Ndertimi i aplikacioneve dhe i applet-ve ne Java
Report abuse
More Maps by This User