Tik 10(1) Mind Map
 
 
 
 

Tik 10(1) - Mind Map

3 years ago by: Tea
 
 
 • Tik 10
  • 1Bota e kompjuterit
   • 1.1Teknoligjia e informacionit ne sherbim te njeriut
   • 1.2 Rendesia e ruajtjes se informacionit
   • 1.3Terminologjia dhe funksionimi i kompjuterit
   • 1.4 Paisjet hyrese,dalese, dhe ato te ruajtjes se informacionit
   • 1.5 Ruajtja e te dhenave
   • 1.6 Rrjeti kompjuterik
   • 1.7 Llojet e rrjeteve
   • 1.8 Topologjia e rrjeteve
   • 1.9 Kanalet e transmetimit
   • 1.10 Zgjidhja e problemeve ne komjuter
  • 2Perpunimi dixhital i te dhenave
   • 2.1 Planifikimi nepermjet Mind mapping
   • 2.2 Perdorimi i Mind mapping
   • 2.3 Programi Flash
   • 2.4 Ndarja dhe grupimi i objekteve
   • 2.5 Perfshirja e objekteve multimediale ne prezantim
  • 3 Programimi ne Web
   • 3.1 Njohja me Webin
   • 3.2 Publikimi i faqeve ne web
   • 3.3 Publikimi i faqeve web,protokolli FTP
   • 3.4 HTML dhe CSS
   • 3.5 Formularet
  • 4Programimi dhe Algoritmika
   • 4.1 Algoritmet, perkufizimet dhe rregullat baze
   • 4.2 Clicket dhe perdorimi i tyre
   • 4.3 Njohja e programeve
   • 4.4 Perpunimi i te dhenave
   • 4.5 Strach
   • 4.6 Krijimi i nje loje kompjuterike
  • 5 Java
   • 5.1 Konceptet baze te Javas
   • 5.2 Llojet e programeve ne Java
   • 5.3 Njohuri rreth programit
   • 5.4 Ndertimi i nje programi ne Java
   • 5.5 Perdorimi i mjedisit Blue
   • 5.6Perseritje
Report abuse
More Maps by This User