TIK 102 Mind Map
 
 
 
 

TIK 102 - Mind Map

1 years ago by: BrunelioFejzulla
 
 
 • TIK 10
  • 1.2 Rendesia e ruajtjes se informacionit
   • Kodifikimi i informacionit
    • Sistemi binar
   • Perpunimi i informacionit
    • Software te sistemit
    • Software te aplikacioneve
    • Software ndihmese
   • Siguria e informacionit
    • Perdorimi i Antivirusit
    • Shmangia e shkarkimeve nga skedare te dyshimte
  • 1.4 Paisjet hyrese , dalese dhe te ruajtjes se informacionit
   • Llojet e memories
    • RAM
    • ROM
   • Pajisjet periferike
    • Pajisje hyrese
    • Pajisje dalese
  • 1.6 Rrjeti kompjuterik
   • Elementet baze tenje rrjeti kompjuterik
   • Perparesite dhe mangesite
  • 1.8 Topologjia e rrjeteve
   • Bus
   • Star
   • Ring
   • Mesh
   • Tree
   • Hibrid
  • 1.10 Zgjidhja e problemeve ne kompjuter
   • Teknikat e zgjidhjes se problemit
    • Kompjutetri bllokohet
    • Shfaqen mesazhe gabimi
    • Safe mode
  • 2.2 Perdorimi i Mind mapping
   • Menyra e funksionimit
   • Bashkengjitjet dhe hyperlink-et
   • Krijimi i diagramit te teknologjise se informacionit
  • 2.1 Planifikimi nepermjet Mind mapping
   • Krijimi i projektit ne MindView
   • Krijimi i nje diagrami te ri
   • Komandat online
  • 1.9 Kanalet e transmetimit
   • Kabllor
    • Koaksiale
    • E ciftezuar
    • Optike
   • Wireless
    • Valet radio
    • Rreze infra te kuqe
    • Bluetooth
    • Mikrovalet
  • 1.7 Llojet e rrjeteve
   • Sipas zones se mbulimit
    • PAN
    • LAN
    • MAN
    • WAN
   • Sipas arkitektures
    • Klient-Server
    • Peer to peer
  • 1.5 Ruajtja e te dhenave
   • Backup
  • 1.3 Terminologjia dhe funksionimi i kompjuterit
   • Procesori
   • Memoria
    • Eshte kujtesa kompjuterike
  • 1.1Teknologjia e informacionit ne sherbim te njeriut
   • Perdorimet e TiK-ut
    • Fusha e edukimit
    • Fusha e shkences
    • Fusha e mjekesise
    • Fushat e industrise
    • Fusha e multimedias
   • Parminet e ergonomise
Report abuse
More Maps by This User