TIK 1O Mind Map
 
 
 
 

TIK 1O - Mind Map

1 years ago by: Ensild
 
 
Mind Map per lenden TIK.
 • TIK 1O
  • Tematika 1
    • Bota e kompjuterit
     • 1.1 Teknologjia e informacionit në shërbim të njeriut
     • 1.2 Rëndësia e ruajtjes së informacionit
     • 1.3 Terminologjia dhe funksionimi i kompjuterit
     • 1.4 Pajisjet hyrëse, dalëse dhe ato të ruajtjes së informacionit
     • 1.5 Ruajtja e të dhënave (Backup)
     • 1.6 Rrjeti kompjuterik
     • 1.7 Llojet e rrjeteve
     • 1.8 Topologjia e rrjeteve
     • 1.9 Kanalet e transmetimit
     • 1.10 Zgjidhja e problemeve në kompjuter
  • Tematika 2
   • Përpunimi digjital i të dhënave
    • 2.1 Planifikimi nëpërmjet Mind mapping
    • 2.2 Përdorimi i Mind mapping
    • 2.3 Njohja me programin Flash
    • 2.4 Konfigurimet në ndërfaqen e Flash-it
    • 2.5 Pasurimi i animimit në Flash
    • 2.6 Përdorimi i keyframe dhe i shtresave
    • 2.7 Vizatimet në Flash
    • 2.8 Përpunimi i imazheve
    • 2.9 Përdorimi i efekteve në ndryshimin e imazheve
    • 2.10 Shtimi i efekteve vizuale
    • 2.11 Ndarja dhe grupimi i objekteve
    • 2.12 Konvertimi i Vector Art në Bitmap Art
     • 2.13 Përsëritje
      • 2.14 Test
    • 2.15 Kombinimi i ngjyrës së një objekti ekzistues
    • 2.16 Përfshirja e objekteve multimediale në prezantim
    • 2.17 Publikimi i animacionit në Flash
  • Tematika 3
   • Programimi në Web
  • Tematika 5
   • Java
  • Tematika 4
   • Programimi dhe algoritmika
Report abuse
More Maps by This User