Tik Mind Map
 
 
 
 

Tik - Mind Map

3 years ago by: ignis
 
 
 • TIK 10
  • Tematika 1
   • Teknologjia e Informacionit ne sherbim te njeriut
   • Rendesia e ruajtjes se informacionit
  • Tematika 2
   • Planifikimi nepermjet Mind Maping
   • Njohja me programin Flash
    • Idea
  • Tematika 3
   • Njohja me web-in
   • Publikimi i faqeve web
    • Idea
  • Tematika 4
   • Algoritmet,perkufizimet dhe rregullat baze
   • Ndertimi i bllok-skemave dhe operatoret kryesore te algoritmeve
   • Ciklet dhe perdorimi i tyre
    • Idea
    • Idea
    • Idea
    • Idea
  • Tematika 5
   • Konceptet baze te Java-s
   • Llojet e programeve ne Java
Report abuse
More Maps by This User