Tik Mind Map
 
 
 
 

Tik - Mind Map

1 years ago by: LeonardoMeneci
 
 
 • Tik
  • teknologjia e informacionit ne sherbim te njeriut
   • fusha e edukimit
   • fusha e shkences
   • fusha e mjeksise
   • fusha e industrise
   • fusha e multimedias
   • parimet ergonomike te cilat kane per nqellim permiresimin dhe bashkeveprimin me te mire midis njerzve dhe pajisjeve kompjuterike
  • ruajtja e rendesise se informacionit
   • cdo kompjuter e ruan informacionin ne menyre numerike ne memorjen e tij. Sistemi qe kompjterat perdorin per ruajtjen e informacionit eshte ai binar. Biti eshte njesia me e vogel dhebmund te kete vlerat 0 dhe 1
   • perpunimi i infromacionit
    • software te sistemit sic jane: sistemi i operimit, kompilatori, interpretuesi, assembler
    • softwear te aplikacioneve: jane programe te gatshme te prodhuara nga persona apo kompani per perdorime te ndryshme
  • terminologji dhe funksionimi i kompjuterit
   • nje kompjuter kryen vemprime te ndryshme mbi informacionin e ruajtur mbi te. procesori eshte perberesi kryesor i kompjuterit i cili interpreton dhe ekzakuton udhezimet e programeve dhe sistemit operativ. Memorja eshte pjesa e kompjuterit ku ruhen te dhenat dhe informacionet
  • pajisjet hyrese dhe dalese dhe ato te ruajtjes se informacionit
   • llojet e memorieve jane: Memorja Ram dhe Rom ku brenda Romit gjejme dhe memorjen flash.
   • pajisjet hyrese jane: mausi, tastiera, kamera, skaneri etj ndersa ato daleset jane: monitori , bokset, printeri etj
  • ruajtja e te dhenave
   • backup eshte nje nder hapat me te rendesishme qe sherbejne per ruajtjen e informacionit
   • per te bere backupin eshte kjo rruge: start/control panel/system and security me pas kliko backup your computer dhe creat a image dhe pastaj ndiq hapat sipas dritareve qe hapen
  • rrjeti kompjuterik
   • nje rrjet kompjuterik perbehet nga dy ose me shume kompjutera te nderlidhur mes tyre me qellim perdorimin e perbashket te burimeve
   • elementet baze te nje rrjeti kompjuterik: serveri, print server, workstation, karta nderfaqese e rrjetit, pajisja hub, kanalet e transmetimit
  • llojet e rrjeteve
   • llojet e rrjeteve jane: Rrjeti personal, lokal, metropolitan, i gjere. klasifikimi i rrjeteve sipas arkitektures: Klient server dhe peer to peer
  • topologjia e rrjeteve
   • llojet e topologjive: Bus, Star, Ring, Mesh, Tree.
  • kanalet e transmetimit
   • kanalet e transmetimit kabllor: kablloja koaksiale, e ciftezuar dhe ajo me fiber optike. ndersa kanalet e transmetimit jokabllor jane: komunikimi wirless( valet radio, rrezet infra te kuqe, mikrovalet dhe bluetooth)
  • zgjidhja e problemeve ne kompjuter
   • rendesia e mirembajtjes se kompjuterit: parandalon gamibet, kursen kohe, siguron te dhenat, mban kompjuterin ne parametra normal.
  • mind mapping
   • mind mapping eshte nje software i cili perdoret per krijimin e diagrameve vizuale per te treguar nderlidhjen midis ideve dhe infoirmacioneve. kemi dhe mindomo, mindview dhe mindmeister
Report abuse
More Maps by This User