TIK Mind Map
 
 
 
 

TIK - Mind Map

1 years ago by: Keidi
 
 
 • TIK
  • 1.1 TIK ne sherbim te njeriut
   • Perdorimet e TIK
    • Fusha e edukimit
    • Fusha e shkences
     • Idea
    • Fusha e mjekesise
    • Fushat e industrise/biznesit
    • Fusha e multimedias
   • Parimet ergonomike
    • 1.Pozicionohu perballe monitorit
    • 2.Mbani krahet dhe berrylat ne pozicion 90 grade
    • 3.Mbeshteteni fundshpinen ne karrigen tuaj
    • 4.Beni nje pushim te kyceve here pas here
    • 5.Mbajeni monitorin ne nje nivel me syte
    • 6.Siguroni qe gjunjet te jene paralel me dyshemene
    • 7.Mbajini kembet ne nje rrafsh me dyshemene
  • 1.2 Rendesia e ruajtjes se informacionit
   • Kodifikimi i informacionit
    • Sistemi binar
     • 0-nuk kalon rryme ne procesor
     • 1-kalon rryme ne procesor
    • 1 byte=8 bit
     • 1KB=1024B
      • Idea
      • Idea
     • 1MB=1024KB
     • 1GB=1024MB
     • 1TB=1024GB
     • 1PB=1024TB
   • Perpunimi i informacionit
    • Software te sistemit
     • Sistemi i operimit
     • Kompilatori
     • Interpretuesi
      • Idea
     • Assembler
    • Software te aplikacioneve
     • Word
     • Excel
      • Idea
     • Lotus
    • Software ndihmese
     • Backup i diskut
     • Pastrimi i viruseve
  • 1.3 Terminologjia dhe funksionimi i kompjuterit
   • Procesori
    • Qark elektronik, i cili interpreton dhe ekzekuton udhezimet e programeve dhe te sistemit operativ
    • Disa lloje
     • Intel 4004
     • Intel Pentium PRO
     • Quad-Core Intel Xeon
  • 1.4 Pajisjet hyrese, dalese dhe ato te ruajtjes se informacionit
   • Llojet e memories
    • Memoria RAM
     • te lejon te shkruash dhe te lexosh ne te
    • Memoria ROM
     • te lejon vetem te lexosh
   • Pajisjet periferike
    • Pajisjet hyrese
     • marrin informacione
     • Kamera, tastiera, mausi
    • Pajisjet dalese
     • nxjerrin informacione
     • Kufje, boksi, monitori
    • Pajisjet hyrese-dalese
     • marrin dhe japin te dhena ne te dyja drejtimet
      • Idea
     • CD, USB, modemi
  • 1.5 Ruajtja e te dhenave (Backup)
   • Backupi eshte nje nga hapat me te rendesishem per te ruajtur dhe mbrojtur informacionin tuaj.
   • Ruajtja e kopjes se skedareve
    • 1.Klikojme butonin Start/Control Panel/System and Security
    • 2.Klikojme Backup and Restore ose Backup your computer
    • 3. Perzgjedhim nje nga rastet si me poshte: nese nuk kemi perdorur me perpara Windows Backup, klikojme Set up backup dhe ndjekim hapat ose nese kemi krijuar nje backup me perpara, presim te kryhet backupi rregullisht
  • 1.6 Rrjeti kompjuterik
   • Elementet baze te nje rrjeti kompjuterik
    • Serveri
    • File Server
    • Print Server
    • Workstation
    • Karta nderfaqese e rrjetit
    • Pajisja HUB
    • Kanalet e transmetimit
   • Perparesite dhe mangesite e rrjetit kompjuterik
    • Perparesite
     • Shpejtesia
     • Kosto efikase
     • Menaxhimi i centalizuar i Software
     • Bashkendarja e burimeve
    • Mangesite
     • Nese serveri peson nje defekt, perdoruesit nuk jane ne gjendje te drejtojne programet aplikative
     • Nqs rrjeti nuk funksionon, atehere kompjuterat qe jane lidhur ne rrjet, nuk mund te perdoren
     • Kur rrjeti nuk eshte projektuar si duhet, me rritjen e trafikut ne rrjet, perfomanca e tij bie
     • Nese numri i kompjuterave ne rrjet rritet, atehere menaxhimi i tyre behet i veshtire
  • 2.2 Perdorimi i mind mapping
   • Menyrat e funksionimit te Mind mapping-ut
    • Filtrimi
     • Mundeson shfaqjen ne nje ose disa nivele te degezimeve
    • Krijimi i degezimeve te reja
     • Per te shtuar degezime, nendegezime, figura etj zgjedhim komanden Insert
    • Futja e degeve ClipArt
     • Branch-Picture eshte nje opsion, i cili shton nje nendege te dega e perzgjedhur
   • Bashkengjitjet dhe hyperlink-et
    • Text note
     • Nese doni te bashkangjitni nje dokument ne degezime ose te vendosni hyperlink-e, mund te perdorni Attachment dhe Hyperlink qe ndodhen ne Home
    • Export
     • Klikoni Export dhe do t'ju shfaqen disa programe, mund ta mbartni map-in e krijuar si Word, PowerPoint etj.
    • Sharing
     • Nje diagram mund ta ndajme edhe me persona te tjere. Nepermjet nje dritareje dialoguese, mjafton te shkruani emailin e perdoruesit me te cilin do ta ndani
  • 2.1 Planifikimi nepermjet Mind mapping
   • Software
    • Mindomo Online
    • MindView
    • MindMeister
   • Krijimi i nje projekti ne MindView
    • 1.Vizito www.mindview.com
    • 2. Hapni nje llogari, ku do t'ju duhet te regjistroni emrin,e-mailin dhe passwordin per tu identifikuar
   • Komandat online te MindView
    • Home
     • Mund te shtojme dege, nendege ose figura
    • Insert
     • Sherben per te futur elemente ne mind-mapp
    • View
     • Mundeson shikimin dhe shtimin e fotografive,modifikimin e tekstit dhe riorganizimin ne nivele
    • Design
     • Mund te zgjedhesh formatin e mappit duke u bazuar ne disa modele qe ofron programi
    • Export
     • Sherben per te eksportuar diagrame ne PDF dhe WORD
    • Format
     • Sherben per te modifikuar format dhe llojet e shkrimit
  • 1.10 Zgjidhja e problemeve ne kompjuter
   • Rendesia e mirembajtjes se kompjuterit
    • Mundesohet mbajtja e gjendjes se kompjuterit ne parametra optimale
    • Parandalohen gabimet
    • Sigurohen te dhenat dhe informacionet nga ndonje deshtim i padeshiruar
    • Kursehet kohe
   • Troubleshooting
    • Procesi i zgjidhjes se problemit ne nje sistem kompjuterik, i cili mund te shkaktohet per arsye te ndryshme. Gjithashtu mund te themi se gjetja e problemit eshte mjaft e rendesishme per zgjidhjen e tij
  • 1.9 Kanalet e transmetimit
   • Kanalet e transmetimit kabllor
    • Kablloja koaksiale
    • Kablloja e ciftezuar
     • STP
     • UTP
    • Kablloja me fiber optike
   • Kanalet e transmetimit jokabllor
    • Valet radio
    • Rrezet infra te kuqe
    • Mikrovalet
    • Bluetooth
  • 1.8 Topologjia e rrjeteve
   • Topologjia Bus
    • Eshte e perbere nga kablloja kryesore e vetme me fundore ne te dyja skajet dhe perben shtyllen kurrizore te sistemit
    • Perparesite dhe mangesite
     • Perparesite
      • E lehte per tu instaluar dhe nuk kerkon shume kabllo
     • Mangesite
      • Nese kablloja kryesore peson defekt, atehere i gjithe rrjeti nuk funksionon
   • Topologjia Star
    • Te gjitha pajisjet lidhen me pajisjen hub qe ndodhet ne qender te lidhjes dhe cdo e dhene ne fillimi i shkon hub-it dhe me pas per te kompjuteri i synuar
    • Perparesite dhe mangesite
     • Perparesite
      • E lehte per tu instaluar dhe per te shtuar pajisje
     • Mangesite
      • Defekt ne hub do te sillte prishjen e tere rrjetit
   • Topologjia Ring
    • Cdo kompjuter ka perbri dy fqinje dhe te gjitha mesazhet udhetojne nga nje kompjuter te tjetri
    • Perparesite dhe mangesite
     • Perparesite
      • Gjenden lehtesisht defektet dhe pak kabllo
     • Mangesite
      • Nje defekt ne ndonje kabllo prish tere sistemin dhe per shtimin ose heqjen e nje pajisjeje kerkohet riinstalim
   • Topologjia Mesh
    • Cdo kompjuter eshte i lidhur drejtperdrejt me secilin kompjuter te rrjetit
    • Perparesite dhe mangesite
     • Perparesite
      • Rrjet i sigurt dhe nese nje kompjuter nuk punon, rrjeti vazhdon
     • Mangesite
      • Kosto e larte, shume kabllo dhe veshtiresi ne instalim
   • Topologjia Tree
    • Mund te shihet si nje bashkesi e rrjeteve yll te vendosura ne hierarki, por ka te vecante qe eshte ne forme peme me degezime dhe nuk ka nje kompjuter kryesor
    • Perparesite dhe mangesite
     • Perparesite
      • Kosto e ulet
     • Mangesite
      • Nese deshton nje nyje, rrjeti bie duke u ndare ne dege
   • Topologjia hibride
    • Topologji, e cila perdor kombinime te dy ose me shume topologjive, duke bere qe rrjeti te mos kete asnje nga format standarde
  • 1.7 Llojet e rrjeteve
   • Klasifikimi i rrjeteve sipas madhesise se zones se mbulimit
    • Rrjeti personal (PAN)
    • Rrjeti lokal (LAN)
    • Rrjeti metropolitan (MAN)
    • Rrjeti i gjere (WAN)
   • Klasifikimi i rrjeteve sipas arkitektures
    • Klient-Server
     • Lloj i vecante i rrjetit, qe perbehet nga nje kompjuter i vetem i fuqishem, qe vepron si nje server, i cili lidhet me kompjutera te tjere qe quhen kliente.
    • Peer-to-Peer
     • Lloji i rrjetit ne te cilin cdo makine ka aftesi dhe pergjegjesi te barabarte dhe transferojne midis tyre skedare te ndryshem
Report abuse
More Maps by This User