Tik Mind Map
 
 
 
 

Tik - Mind Map

3 months ago by: Fatjon Sula
 
 
 • TIK
  • Lidjon Bresa X-I
  • Kujdes shëndetësor i shpërndarë
   • Imazhe dixhitale
   • Njohuri për shëndetin e konsumatorit
  • Pacienti dhe familja fuqizimi
   • Ndikimi i teknologjisë në marrëdhëniet pacient-mjek
   • Ndihma për vendimin në qendër të pacientit
    • Pacienti ka në qendër kontrollin e të dhënave të pacientit
  • Në arsim
   • Të mësuarit celular i refugjatëve
   • Vendet në zhvillim (Afrika)
    • Idea
  • Modelet e aksesit në TIK
   • Pajisjet
   • Rregullat
   • Shkrim-leximi
   • Integrimi në rutinat e përditshme
  • Indeksi i Zhvillimit të TIK
   • Indeksi i Zhvillimit të TIK-ut rendit dhe krahason nivelin e përdorimit dhe aksesit të TIK-ut në vende të ndryshme në botë
Report abuse
More Maps by This User