TIK1 Mind Map
 
 
 
 

TIK1 - Mind Map

2 years ago by: samuel muca
 
 
tik
 • TEMATIKA 1 TIK
  • TIK NE SHERBIM TE NJERIUT
   • FUSHA E EDUKIMIT
   • FUSHA E SHKENCES
   • FUSHA E MJEKSISE
   • FUSHAT E INDUSTRISE/BIZNESIT
   • FUSHA E MULTIMEDIAS
  • RENDESIA E RUAJTJES SE INFORMACIONIT
   • SOFTWARE TE SISTEMIT
    • SISTEMI I OPERIMIT
    • KOMPILATORI
    • INTERPRETUESI
    • ASSEMBLER
   • SOFTWARE TE APLIKACIONEVE
   • SOFTWARE-T NDIHMESE
  • TERMINOLOGJIA DHE FUNKSIONIMI I KOMJUTERIT
   • FUNKSIONET E KOMPJUTERIT
   • PROCESORI
   • MEMORIA
    • MEMORIA RAM
    • MEMORIA ROM
  • PAJISJET HYRESE, DALESE DHE ATO TE RUAJTJES SE INFORMACIONIT
   • PAJISJET HYRESE
   • PAJISJET DALESE
   • PAJISJET HYRESE-DALESE
  • RUAJTJA E TE DHENAVE (BACKUP)
   • BACKUP
   • BACKUP NE CLOUD
  • RRJETI KOMPJUTERIK
   • SERVER
   • FILE SERVER
   • WORKSTATION
   • KARTA NDERFAQESE E RRJETIT (NIC)
   • PAJISJA HUB
   • KANALET E TRANSMETIMIT
  • LLOJET E RRJETEVE
   • PAN
   • LAN
   • MAN
   • WAN
   • KLIENT-SERVER
   • PEER-TO-PEER
  • TOPOLOGJIA E RRJETEVE
   • TOPOLOGJIA BUS
   • TOPOLOGJIA STAR
   • TOPOLOGJIA RING
   • TOPOLOGJIA MESH
   • TOPOLOGJIA TREE
   • TOPOLOGJIA HIBRIDE
  • KANALET E TRANSMETIMIT
   • KABLLOJA KOAKSIALE
   • KABLLOJA E CIFTEZUAR
   • KABLLOJA ME FIBER OPTIKE
Report abuse
More Maps by This User