Tiku ne sherbim te njeriut. Kapitulli 1(permbledhje) - Mind Map

Tiku ne sherbim te njeriut.        Kapitulli 1(permbledhje) Mind Map
 
 
 
 

Tiku ne sherbim te njeriut. Kapitulli 1(permbledhje) - Mind Map

1 years ago by: fatimebajraktari123
 
 
 • Tiku ne sherbim te njeriut. Kapitulli 1(permbledhje)
  • 1.1 *Tiku eshte teresia e mjeteve elektronikeper te mledhur ,ruajtur,perpunuar dhe paraqitur te dhenat. *Tiku perdoret ne fushat e jetes si:Fusha e edukimit ,Fusha e shkences, Fusha e mjeksise,Fusha e industrise\biznesitdhe Fusha e multimedias. *Parimet ergonomike Ergonomi quhet disiplina shkencore qe ka te beje me projektimin dhe permiresimin e sistemit te punes.
   • Idea
  • 1.2 *Biti eshte njesia me e vogel e informacionit dhe ka vleren 1ose 0.Sistemi i cili perdor shifrat 1 dhe 0 quhet sistem binar .Njesia e informacionit me 8 bite u quajt BYTE.Shumfishat e tij jane:kilobyte megabyte gigabyte terabyte dhe petabyte *Per perpunimin e informacionit eshte i nevojshem perdorimi i software-ve . Software-et i ndajme ne software te sistemit , ato te aplikacioneve dhe ndihmese
   • *Softwaret e sistemit kontrollojne punen e kompjuterit dhe kryejne pune te rendesishme si menaxhimin e skedareve ne diskt te ekranit dhe te hardware-ve te ndrsh .Klasifikohen ne 4 kategori :Sistemi i operimit ,pa te cilin kompjuteri eshte i padobishem,Kompilatori i cili perkthen programet me gjuhe te larte ne gjuhe makine,Interpretuesi eshte i ngjashem me kompilatorin por eshe me i vogel dhe Assambleri cili perkthen nje program ne gjuhe assambler ne nje gjuhe makine.
   • *Softwaret e aplikacioneve jane programe te gatshme qe kryejne pune konkrete .Disa lloje te ketyre software-ve jane:Word i Microsoft Office ,Latex,WordPerfect i Corel ,Excel i Microsoft Office ,Acces i Mircrosoft Office
    • Idea
    • Idea
   • *Softwaret ndihmese jane programe aplikimi qe ndihmojne nje kompjuter per te kryer funksionet e mirembajtjes se tij si:backup i diskut ,skanimi,pastrimi i viruseve, defragmentimi i diskut etj.
    • Idea
    • Idea
  • 1.3 Procesori eshte perberesi kryesor i kompjuterit.Ai eshte nje qark elektronik i cili inerpreton dhe ekzekuton udhezimet e programeve dhe te sistemit operativ.Ora e procesorit sherben per te realizuar renditjen e udhezimeve dhe kohen e ekzekutimit te tyre.Frekuenca e ores eshte karakteristika kryesore e procesorit dhe matet me Hertz.Disa lloje jane:Intel dhe AMD.
   • Idea
  • 1.4 Memoria eshte pjesa e PC ku ruhen te dhenat.Formohet nga nje grup qelizash ku cdo qelize ka nje nje numer qe quhet adrese dhe sherben per te ruajtur informacionin. Llojet e memorieve jane: Memoria RAM dhe Rom *Pajisjet periferike lejojne perdoruesin te komunikoje me PC. Perfshijne pajisjet hyrese,dalese,hyrese-dalese.Sistemi operativ i PC arrin te komunikoje me pajisjet periferike ne saje te software-ve perkatese qe quhen driver.
   • Memoria RAM te lejon te shkruash dhe te lexosh ne te.Ajo eshte e lidhur direkt me procesorin dhe eshte e shpejte.I ruan te dhenat vetem nese ushqehet me energji elektrike
   • Memoria ROM te lejon vetem te lexosh.Ne kete memorie vendosen udhezimet baze qe sherbejne per venien ne pune te PC.Nuk e humb permbajtjen e saj ne rast nderprerje te energjise elektrike .Brenda gjejme edhe ne memorie e quajtur memoria flash e cila eshte ideale er aplikacione ne shume pajisje si telefonat,fotokopjetaparatet etj.
   • Pajisjet hyrese marrin informacione dhe i transferojne ne memorien qendrore
   • Pajisjet dalese nxjerrin informacion nga memoria qendrore
   • Pajisjet hyrese-dalese marrin dhe japin te dhena. I vecojme ne dy grupe :Pajisjet e ruajtjes se informacionitsi disku i jashtem disku flash USB etj,dhe Modemie cila eshte nje pajisje qe perdoret midis PC-ve per shkembimin e te dhenave permes nje rrjeti informatik
  • 1.5 Backup eshte ruajtja e kopjes elektronike te informacionit.Dy menyra te ruajtjes se te dhenave jane:1-pajisjet fizike(DVD,CD,USB,HDD i jashtem)2-cloud e cila nenkupton ruajtjen e te dhenave ne internet.perparesi e kesaj eshte qe nuk keni nevoje te shfrytezohi hapsira disku.Hapat per te bere nje backup jane:1-klikojme butonin START\CONTROL PANEL\SISTEM AND SECURITY2-klikojme Backup your computer 3-ne te majte te panelit klikojme create a system image dhe ndjekim hapat sipas dritareve qe hapen.
  • 1.9 Kanalet e transmetimit i ndajme ne kabblor dhe jokablor
   • KABLLOR :Kablloja koaksiale e cila eshte nje nga kabblot me te lira dhe me te zakonshme .Eshte e pershtatshmeper transmetimin e sinjalit me fuqi te ulet dhe largesi te vogel si TV.
   • Kablloja e ciftezuar perbehet nga dy tela te izoluar te perdredhur per te eliminuar bllokimin e sinjaleve ,ka kosto te ulet.Ndahet ne Kabllo STP e cila eshte e izoluar dhe perbehet nga 8 tela te ciftezuar te cilat dallohen nga njeri tjetri nga ngjyra.Minimizon zhurmen elektrike,ka gjatesi max te transmetimit 100m.UTP eshte e ngjashme me STP por nuk eshte e izoluar dhe instalohet me lehte .
   • Kablloja me fiber optike perbehen nga fibra optike te cilat perdorin driten per transmetimin e te dhenave.Eshte teknike e re dhe ka kosto te larte.
   • JOKABLLOR: Valet radio jane perdorur per gjatesi te gjata,valet arrijen te kalojne permes objektvedhe kapen nga marresit.Rrezet infa te kuqe jane nje nga format me te vjetra te komunikimit jokabllor dhe bazohen ne ne rrezatimin elektrmagnetik,eshte i pershtatshem per largesi te vogla.Mikrovalet jane te perdorura ne transmetimi wireless e cila ka nje perhapje ne mbare boten sepse mbulone distanca te medha.Buetooth eshte kanal komunkimi per distanca te vogla,ka nje shtrirje nga 3m deri ne 100m
    • Idea
    • Idea
  • 1.8Klasifikimi i rrjeteve sipas topologjise. topologjia e nje rrjeti pershkruan formen apo strukturen e rrjetit .Ato ndahen ne :Topologjia Bus,Topologjia Star,Topologjia Ring,Topologjia Mesh,Tree dhe Hibritee cila perdor dy kombinime.
  • 1.7 Klasifikimi i rrjeteve sipas madhesise se zones se mbulimit ndahen ne :... Klasifikimi i rrjeteve sipas arkitektures ndahen ne Klient Server i cili perbehen nga nje PC i vetem i fuqishem qe vepron si server dhe lidhet me pC te tjere qe quhen kliente.Peer-to-Peer eshte lloji i rrjetit ne te cilin cdo makine ka aftesi dhe pergjegjesi te te barabarte.
   • Rrjeti personal i cili eshte komunikimi mes pajisjeve personale(celular,PC,tablet etj).Lidhen nepermjet rrjetit PAN kabllor ose jokabllor
    • Idea
   • Rrjeti lokal ku P jane te nderlidhur ne nje zone te kufizuar gjeografike.Ky rrjet mbulon nje rreze prej disa km.Perdor rrjetin lan dhe kontrollohen nga nje person i vetem ose organizate
   • Rrjeti Metropolitan ne te cilin PC jane te nderlidhur brenda nje qyteti ne vende te ndryshme te tij.Lidhen nepermjet rrjetit Man dhe shtihen ne nje zone fizike me te madhe se rrjetet Lan.
   • Rrjet i gjere ,eshte i shperndare neper qytete ,shtete dhe kontinente duke mbuluar nje zone te gjere gjeografike.Lidhet me rrjetin Wan i cili mbulon gjithe globin
  • 1.6 Rrjeti kompjuterik perbehet nga 2 ose me shume kompjutera te nderlidhur mes tyre me qellim perdorimin e perbashket te burimeve ,shkembimin e informacionev etj.Elementet baze te nje rrjeti kompjuterik jane:SERVERI,FILE SERVER,WORK STATION ,KARTA NDERFAQESUESE E RRJETIT ,PAJISJA HUB, NIC, KANALET E TRANSMETIMIT.Perparesite e rrjetit jane :shpejtesia ,kosto efikase,menaxhimi i centralizuar i software,bashkendarja e burimeve.Mangesite jane:nese serveri peson defekt mund te humasin te dhenat,nese rrjeti nuk funksionon demtohet performanca e gjith sistemit,nese rrjeti nuk eshte projektuar si duhetrritet trafiku ne rrejt dhe bie performanca,nese rritet numri i kompjuterave ne rrjet menaxhimi behet me i veshtire.
  • 1.10 Mirembajtja e PC eshte e rendesishme sepse mundeson mbajtjen e gjendjes se kompjuterit ne parametra optimale,parandalon gabimet,sigurohen te dhenat,kursehet kohe. Troubleshooting eshte proces i zgjidhjes se problemit ne nje sistem kompjuterik.DISA PROBLEME TE PERGJITHSHME DHE ZGJIDHJA E TYRE:
   • Komjuteri bllokohet Ne kete rast ndjekim keta hapa:1-shtyptni Ctrl+Alt+Del te tre butinat ne nje kohe,2-klikoni ne listen Start Task Menager,3-dritarja Windows Task Menager 4-selektoni cdo program qe ne seksionin Status shkruan Not responding,5-klikoni butonin End Task.
   • Ne monitor shfaqen mesazhe gabimi Nese ndonje mesazh gabimi shfaqet ne monitor fillimisht duhet te rindezim kompjuterin,ti beni Reboot,ku gjate ketij procesi memoria pastrohet nga aplikacionet qe kane ngelur ne te dhe nuk jane perdorur.
   • KOMPJUTERI FILLON NE SAFE MODE Ne qofte se ndodh ndonje problem me sistemin operativ skedaret e sistemit ngarkohen ne safe mood per te shmangur prishjen e sistemit.Per te zgjidhur problemin si fillim mund te bejme skanimin e disqeve dhe pasi kjo te kete perfunduar bejini Reboot pC per te pare nese problemi eshte zgjidhur.Gjate skanimit te sistemit mund te provojmedhe defragmentimin e skedareve e cila zhbllokon mbivendosjen e skedareve
Report abuse
More Maps by This User