Topologjia e rrjeteve - Mind Map

Topologjia e rrjeteve Mind Map
 
 
 
 

Topologjia e rrjeteve - Mind Map

3 months ago by: Sidrit Zela
 
 
 • Topologjia e rrjeteve
  • Topologjia Bus
   • Në topologjinë bus, të gjithë kompjuterat lidhen me një kabllo lineare dhe komunikojnë nëpërmjet saj.
   • Përparësitë: •Instalohet lehtë dhe nuk kërkon shumë kabllo.
   • Mangësitë: •Nëse dëmtohet kablloja kryesore, i gjithë rrjeti bëhet i padobishëm. •Është e vështirë të identifikosh problemin.
  • Topologjia Star
   • Topologjia star është lloji me përdorim më të gjerë. Të gjitha pajisjet lidhen me pajisjen hub, ku shkon çdo e dhënë kryesisht dhe më pas ridrejtohet.
   • Përparësitë: •Instalimi, shtimi dhe heqja e kompjuterave është e lehtë.
   • Mangësitë: •Kërkon më shumë kabllo. •Defektet në hub sjellin prishjen e rrjetit.
  • Topologjia Ring
   • Çdo pajisje në topologjinë ring ka dy pajisje fqinjë me të cilat lidhet dhe shkëmben informacion.
   • Përparësitë •Defektet në rrjet gjenden lehtë. •Instalimi nuk kërkon shumë kabllo.
   • Mangësitë: •Një defekt sjell prishjen e gjithë rrjetit. •Shtimi dhe heqja e pajisjeve kërkon riinstalim dhe ndryshim i kabllove.
  • Topologjia hibride
   • Topologjia hibride përdor kombiime të dy ose më shumë topologjia, prandaj rrjeti nuk ka një formë standarde.
   • Dy shembuj më të përhapur të topologjisë hibride janë:
    • Rrjeti star-ring, ku rrjeti nis sipas topologjisë star, lidhet me një pajisje qëndrore që quhet MAU dhe vazhdon sipas topologjisë ring.
    • Rrjeti star-bus, ku rrjeti lidhet me pajisjen MAU sipas topologjisë star dhe më pas vazhdon sipas topologjisë ring.
  • Topologjia Tree
   • Tek topologjia tree pajisjet vendosen ne hierarki dhe formohen disa nyje. Nyjet e poshtme dërgojnë informacion te nyjet e mësipërme. Nyjat e tjera janë të ndërmjetme dhe transmetojnë informacion te nyjet e mësipërme. Nuk ka nyje qëndrore të vetme.
   • Përparësitë: •Rrjeti ka kosto të ulët.
   • Mangësitë: • Nëse dështon një nyje, rrjeti dështon dhe ndahet në degë.
  • Topologjia Mesh
   • Në topologjinë mesh, çdo pajisje lidhet me çdo pajisje tjetër në rrjet.
   • Përparësitë: •Rrjeti ka një siguri të madhe. •Nëse një pajisje nuk funksionon, rrjeti vazhdon të punojë.
   • Mangësitë: •Ka një kosto shumë të lartë. •Çdo pajisje duhet të jetë ne gjendje të shkëmbejë informacion me shumë pajisje.
Report abuse
More Maps by This User