Topologjia e rrjeteve1 - Mind Map

Topologjia e rrjeteve1 Mind Map
 
 
 
 

Topologjia e rrjeteve1 - Mind Map

3 months ago by: arba abra
 
 
 • Topologjia e rrjeteve
  • Topologjia Bus
   • E lehte per t'u instaluar dhe nuk kerkon shume kabllo
   • Idea
   • Nese kablloja kryesore ka demtime, rrjeti behet i paperdorshem. Veshtire te idetifikosh problemin
  • Topologjia Star
   • E lehte per te hequr/shtuar kompjutera, mjafton te ndryshojme hub-in
   • Idea
   • Kerkon shume kabllo ne gjatesi.Defektet ne hub-in qendror do sillnin prishjen e rrjetit
  • Topologjia Ring
   • Gjenden defektet lehtesisht dhe nuk nevojiten shume kabllo
   • Idea
   • Shtimi ose heqja e e nje pajisjeje do te thote riinstalim dhe ndryshim i te gjitha kabllove
  • Topologjia Mesh
   • Rrjeti i sigurt.Edhe nese nje kompjuter nuk punon, rrjeti vazhdon te funksionoje
   • Idea
   • Ka kosto te larte per instalim,pasi kerkon shume kabllo dhe ka veshtiresi per tu realizuar
  • Topologjia Tree (peme)
   • Ka kosto te ulet
   • Idea
   • Nese deshton nje nyje,atehere rrjeti bie duke u ndare ne dege
  • Topologjia Hibride
   • Perdor kombinime te dyose me shume topologjive
   • Rrjeti: yll-unaze ose rrjeti yll-magjistral
  • Arba Ollomani
Report abuse
More Maps by This User