Topologjite - Rei Mind Map
 
 
 
 

Topologjite - Rei - Mind Map

3 months ago by: Rei Xhullima
 
 
 • Topologjite
  • Topologjia Bus
   • E lehtë për tu instaluar dhe nuk kërkon shumë kabllo.
   • Nëse kablloja kryesore dëmtohet, atëherë i gjithë rrjeti bëhet i papërdorshëm
  • Topologjia Hibride
   • Përdoret në kombinimin e dy ose më shumë topologjive në atë mënyrë që rezulton që rrjeti nuk e ka asnjë nga format standarde.
   • Topologjia star-bus përbëhet nga dy ose më shumë topologji yll të lidhura me bus trunk.
  • Topologjia lineare
   • Krijon lidhje të dyanshme në mes një kompjuteri dhe kompjuterit të ardhshëm.
   • Kërkon dy pranues dhe dy transmetues.
  • Topologjia Star
   • Kërkon më shumë kabllo.Defektet ne tub sjellin prishjen e të gjithe rrjetit.
   • Eshte e lehtë për tu shtuar ose hequr kompjutera.Pjesa më e ndjeshme është shpërndarësi qendror.
  • Topologjia Ring
   • Lidhen me kabllo në rend dhe formojnë rreth fizik. Në këtë topologji informacioni udhëton kah përçuesit ose kabllos në një drejtim.
   • Defektet gjenden lehtësisht dhe nuk kërkon shumë kabllo.Nje defekt I vogël sjell prishjen e gjithë rrjetit.Shtimi/heqja e një pajisje do të thotë riinstalim.
  • Topologjia Tree
   • Ka nyje periferike individuale të cilat kanë detyrë të pranojnë dhe transmetojnë vetëm prej nyjeve dhe nuk kërkohen të jenë si repetitorë apo regjeneratorë.
   • Nëse dështon një nyje, atëherë rrjeti bie duke u ndarë në degë.
Report abuse
More Maps by This User