Transporti i lendes te bimet - Mind Map

Transporti i lendes te bimet Mind Map
 
 
 
 

Transporti i lendes te bimet - Mind Map

2 years ago by: romina
 
 
 • Transporti i lendes te bimet
  • Gazet
   • Parimi i difuzionit
    • Ndryshim i perqendrimit
   • O del nga gjethja ne atmosfere dhe CO hyn
   • Levizja e gazeve
  • Perqindja e CO ne atmosfere=0.04%
   • Perqindja e O =21%
   • Nevoja e CO plotesohet nga frymemarrja qelizre
  • Glukoza
   • Komponim organik dhe leviz me transport pasiv
   • Leviz ne gypat e floemes
    • Idea
   • Forca qe e ndihmon eshte graviteti
  • Uji
   • Leviz sipas forces se osmozes nga toka ne rrenje
    • Levizja e ujit
   • Por meqenese uji do te levize nga rrenja te gjethja ndikon edhe difuzioni
    • Levizja e ujit
Report abuse
More Maps by This User