WBS Project Mind Map
 
 
 
 

WBS Project - Mind Map

2 years ago by: katia vela
 
 
projekt TIK
 • Bota e kompjuterit
  • Teknologji e Informacionit
   • Perdorimet e TIK-ut
    • Fusha e edukimit
     • Idea
    • Fusha e shkences
     • Fusha e shkences
    • Fusha e mjeksise
    • Fusha e industrise e biznesit
     • fusha e
     • Idea
    • Fushat e multimedias
   • Parimet ergonomike
    • Subcontractors
     • Irrigation System Purchase Order
     • Award Utilities Subcontractor
     • Award Hardscape Subcontractor
     • Award Softscape Subcontractor
     • Rainwater Collection System
  • Rendesia e ruajtjes se informacionit
   • Kodifikimi i informacionit
    • Draft Permit
     • Prepare Draft Permit
     • City Reviews Draft Permit
     • Prepare Response to Permit Comments
    • Final Permit
     • Prepare Final Permit
     • City Approves Permit
   • Perpunimi i informacionit
    • Software te sistemit
    • Software te aplikacionit
     • Idea
    • Software-t ndihmes
   • Siguria e informacionit
  • Terminologjia dhe funksionimi i Kompjuterit
   • Funksionet e kompjuterit
    • Sprinkler System
     • Survey
     • Perform trenching
     • Install Piping
     • Install Controls
    • Rainwater Collection System
    • Irrigation Controls System
   • Procesori
   • Memoria
  • Pajisjet hyrese, dalese dhe ato te ruajtjes se informacionit
   • Llojet e memories
    • Memoria RAM
    • Memoria ROM
     • Idea
   • Pajisjet periferike
    • Pajisje hyrese
     • Idea
    • Pajisje dalese
     • Idea
    • Pajisjet hyrese-dalese
  • Topologjia e rrjeteve
   • Topologjia Bus
   • Topologjia Star
   • Topologjia Ring
    • Idea
    • Idea
   • Topologjia Mesh
   • Topologjia Tree
   • Topologjia hibride
  • Llojet e rrjeteve
   • Klasifikimi i rrjeteve sipas madhesise se zones se mbulimit
    • PAN
    • LAN
     • Idea
    • MAN
    • WAN
   • Klasifikimi i rrjeteve sipas arkitektures
    • Arkitektura Klient- Server
    • Arkitektura Peer-to-Peer
  • Ruajtja e te dhenave
   • Njohja me Backup-in
   • Ruajtja e programeve
    • Ruahtja e kopjes se skedareve
    • krijimi i nje backup-i te ri
  • Zgjidhja e problemeve ne kompjuter
   • Zgjidhja e problemeve ne kompjuter
    • Teknikat e zgjedhjes se problemeve gjate punes ne kompjuter
  • Kanalet e transmetimit
   • Kanalet e transmetimit kabllor
    • Kabbloja koaksiale
     • Idea
     • Idea
    • Kablloja e ciftezuar
    • Kabbloja me fiber optike
   • Kanalet e transmetimit jokabllor(Wirless)
  • Rrjeti kompjuterik
   • Rrjeti kompjuterik
   • Elementet baze te nje rrjeti kompjuterik
   • Perparesite dhe mangesite e je rrjeti kompjuterik
Report abuse
More Maps by This User