Website - Technology - Mind Map

Website - Technology Mind Map
 
 
 
 

Website - Technology - Mind Map

2 years ago by: linda9
 
 
techonology
 • Udhetim ne TIK-un e klasses 11
  • Perpunimi digjital i te dhenave (Access)
   • Eshte nje nga programet e krijuara nga Microsoft-i i cili merret me administrimin e bazave te te dhenave
   • Baza e te dhenave eshte nje grumbull informacionesh te mireorganizuar
    • Database
    • Sistemi i administrimit te bazave te te dhenave
    • Tabela
    • Record
    • Fusha
   • Tipi i te dhenave
    • Tekst
    • Numer
    • Data/Ora
    • Monedha
    • Po/Jo
    • Objekt OLE
    • Hyperlink
    • Attachment
   • Primary Key
    • Nje fushe qe idntifikon ne menyr te vetme secilin rekord ne tabele
   • Tabelat
    • Datasheet View
     • Idea
     • Idea
    • Design VIEW
     • Idea
   • Queries (Kerkesat)
    • eshte nje menyre per gjetjen e informacioneve specifike ne nje tabele te vetm ose ne tabela te shumefishta te bazave te te dhenave
   • Formularet
    • eshte nje paraqitje e pershtatur e te dhenave n nje tabele ose kerkese
     • Idea
     • Idea
     • Idea
     • Idea
     • Idea
     • Idea
     • Idea
  • Programimi ne Web
   • Javascript
    • Strukturat e kontrollit
     • if.....else
     • Switch case
     • Do while
     • While
     • for
   • event handler
    • funksioni qe therritet sa her qe ndodh nje ngjarje
   • Jquery
    • nje biblioteke funksionesh
   • Vlefshmeria e te dhenave
    • procesi qe siguron qe te dhenat e futura nga perdoruesi jane te sakta e te dobishme
   • Gjuha e programimit PHP
    • ESHTE NJE GJUHE PROGRAMIMI E LLOJIT SCRIPT E CILA LEJON PERDORUESIN TE KRIJOJE FAQE DINAMIKE
    • gjeneron permbajtje dinamike
    • krijon hap mbyll skedare
    • perpunon e kodon te dhena
    • dergon cookies
    • kontrollon hyrjen e perdoruesve
    • Metodat
     • Post
     • Get
  • Programimi dhe Algoritmika
   • eshte nje IDE e cila na ndihmon te shkruajme dhe ye zbatojme kodet ne gjuhe te ndryshme
   • Mjetet ne VB
    • Pointer
    • Button
    • CheckBox
    • ComboBox
    • Label
    • ListBox
    • PictureBox
    • TextBox
   • Llojet e te dhenave ne VB
    • Integer
    • Long
    • Single
    • Double
     • Idea
    • String
    • Date
    • Boolean
   • Ciklet ne VB
    • For
    • While
    • Do While
    • Do.......While
   • Funksionet ne VB
    • MsgBox
     • (mesazhi,vlera,koka)
    • InputBox
     • (mesazhi,koka,vlera)
    • Funlsionet e Datave
     • Time of Day
     • Today()
     • Now()
  • Gjuha e programimit Java
   • Gjuhe e nivelit te larte e orientuar drejt objekteve
   • Ka arkitekture universale,shkruhet nje here ezkzekutohet kudo
   • elementi kryesor jane klasat
   • Idea
   • metodat
    • jane funksione ne Java te cilat tregojne veprimet e ndryshme qe nje objekt mund te kryeje
    • prototipi dhe trupi metode
   • Klasat
    • paraqesin bashkesi variablash dhe metodash qe sherbejne per kryerjen e disa veprimeve t caktuara brenda nje programi komjuterik kompleks
Report abuse
More Maps by This User