ბიომარანი - WBS

ბიომარანი WBS
 
 
 
 

ბიომარანი - WBS

3 days ago by: Ilia Nazrishvili
 
 
 • ბიომარანი
  • ღვინის მარანი
   • ქვევრების ოთახი
    • ქვევრები
     • პარამეტრების შერჩევა
     • მომწოდებლის შერჩევა
     • ხელშეკრულების გაფორმება/შეძენა
     • ტრასპორტირება
     • ქვევრების ინსტალაცია
     • ქვევრების დატესტვა
    • ქვევრის ხუფები
     • მინის ხუფები რეზინის საჰაერო ხვრელით და საცობით
      • პარამეტრების შერჩევა
      • მომწოდებლის შერჩევა
      • ხელშეკრულების გაფორმება/შეძენა
      • ტრანსპორტირება
     • ხის ხუფი ქვევრის თავზე
     • პარამ. შერჩევა
     • მომწოდებლის შერჩევა/შეძენა
     • ტრანსპორტირება
    • თემატური დეკორაციები კედლებზე
     • ყურძნის და ქვევრის ნახატები
      • შერჩევა/შეძენა
      • ტრანსპორტირება
     • თიხის ჭურჭელი
      • შერჩევა/შეძენა
      • ტრანსპორტირება
    • ღვინის ბოთლების თაროები კედლებზე
     • დიზაინის განსაზღვრა
     • შეკვეთა/შეძენა
     • ტრანსპორტირება
     • ინსტალაცია
    • თემატური განათება
     • შერჩევა/შეძენა
     • ტრანსპორტირება
     • ინსტალაცია
    • ქვევრის აქსესუარები
     • შერჩევა/შეძენა
     • ტრანსპორტირება
   • შენობა
    • არქიტექტურული პროექტი
     • არქიტექტორის შერჩევა
     • დაკონტრაქტება
     • პროექტის გაკეთება
      • პროექტის ვარიანტების შემოთავაზება
      • სასურველი ვარიანტის არჩევა
      • პროექტის შესრულება
     • პროექტის დამტკიცება
      • აუცილებელი დოკუმენტების გამზადება/მერიაში შეტანა
      • დადებითი პასუხის მიღება
    • მშენებლობა
     • მშენებლობის ნებართვის მიღება
     • სამშენებლო კომპანიის მოძიება
     • დაკონტრაქტება
     • მშენებლობის წარმოება
   • სადეგუსტაციო ოთახი
    • ხის მაგიდები და სკამები
     • შერჩევა/შეძენა
     • ტრანსპორტირება
    • ღვინის ჭურჭელი, სომელიეს აქსესუარები
     • შერჩევა/შეძენა
     • ტრანსპორტირება
    • აუდიო-სისტემა და განათება
     • შერჩევა/შეძენა
     • ტრანსპორტირება
    • ბუხარი
     • სასურველი დიზაინის შერჩევა
     • მშენებლის დაკონტრაქტება
     • მშენებობის წარმოება
   • ღვინის ჩამოსასხმელი ოთახი
    • ბოთლებში ჩამოსასხმელი აპარატი
     • შერჩევა/შეძენა
     • ტრანსპორტირება
    • ბოთლების სარეცხი აპარატი
     • შერჩევა/შეძენა
     • ტრასნპორტირება
    • საცობის აპარატი
     • შერჩევა/შეძენა
     • ტრანსპორტირება
    • ბოთლების დასაწრეტი
     • შერჩევა/შეძენა
     • ტრანსპორტირება
    • ბოთლების თარო
     • შერჩევა/შეძენა
     • ტრანსპორტირება
    • განათება
     • შერჩევა/შეძენა
     • ტრანსპორტირება
   • ღვინის შესანახი ოთახი
    • ღვინის ბოთლების თაროები
     • შერჩევა/შეძენა
     • ტრანსპორტირება
    • მაცივრები
     • შერჩევა/შეძენა
     • ტრანსპორტირება
    • სპეციალური განათება
     • შერჩევა/შეძენა
     • ტრანსპორტირება
  • საწყობი/სათავსო
   • ქვევრის სარეცხი ინსტრუმენტები და საშუალებები
    • შერჩევა/შეძენა
    • ტრანსპორტირება
   • შენობა
    • არქიტექტურა
     • პროექტის შერჩევა
     • დამტკიცება
     • ექსპლ. მიღება
    • მშენებლობა
     • მშენებლის შერჩევა
     • დაკონტრაქტება
     • მშენებლობის წარმოება
   • საშუალებები ჰიგიენის დასაცავად და დეზინფექციისათვის
    • შერჩევა/შეძენა
    • ტრანსპორტირება
  • ეზო
   • სხვადასხვა ზომის ქვევრები
    • მოძიება/შეკვეთა
    • ტრანსპორტირება
   • ხის ურემი
    • მოძიება/შეკვეთა
    • ტრანსპორტირება
   • რამოდენიმე რიგი ვენახი
    • ვაზის ძირების მოძიება
    • გადახვნა
    • დაკვალვა
    • ვაზის ნერგების ჩაყრა
    • კარკასის აწყობა
   • ვაზის ხეივანი
    • დიზაინის შერჩევა
    • კარკასის აწყობა
    • ვაზის ძირების მოძიება
    • მიწის დამუშავება
    • ნერგების ჩაყრა
   • ხის მაგიდა
    • დიზაინის მოძიება
    • შეკვეთა/შეძენა
   • სკამები
    • მოძება/შეკვეთა
    • ტრანსპორტირება
   • ფანჩატური
    • დიზაინის განსაზღვრა
    • მშენებლის მოძიება/დაკონტრაქტება
    • მშენებლობის წარმოება
   • გამწვანება
    • ბალახის შეკვეთა
    • მიწის დამუშავება
    • ბალახის დაგება
   • დეკორატიული ხის ნარგავები
    • მოძიება/შეკვეთა
    • ჩარგვა
   • ხეხილი
    • მოძიება/შეკვეთა
    • ჩარგვა
   • ქვის ბილიკები
    • დიზაინის შერჩევა
    • შეძენა/შეკვეთა
    • ტრანსპორტირება
    • მშენებლის მოძიება
    • სამუშაოს წარმოება
   • განათება
    • დიზაინის მოძიება
    • შეკვეთა/შეძენა
    • ტრანსპორტირება
  • გადახურული სივრცე თონისთვის
   • თონე
    • დიზანის განსაზღვრა
    • მშენებლის მოძიება/დაკონტრაქტება
    • მასალის მოძიება
    • მშენებლობის წარმოება
   • შენობა
    • არქ. პროექტი
     • პროექტის განსაზღვრა
     • პროექტის დამტკიცება
     • ექსპ/ მირება
    • მშენებლობა
     • მშენებლის მოძიება/დაკონტრაქტება
     • მშენებლობის წარმოება
   • ხის მაგიდა
    • შერჩევა შეკვეთა
    • ტრანსპორტირება
   • ხის სკამები
    • შერჩევა/შეკვეთა
    • ტრანსპორტირება
  • სივრცე თანამშრომლებისთვის
   • ოთახი მეღვინესა და ადმინისტრაციისთვის
    • მაგიდები. სკამები, თაროები
     • შერჩევა/ შეკვეთა
     • ტრანსპორტირება
   • შენობა
    • არქიტექტურა
     • პროექტის შერჩევა
     • პროექტის დამტკიცება
     • ექსპლ. მიღება
    • მშენებლობა
     • მშენებლის მოძიება/დაკონტრაქტება
     • მშენებლობის წარმოება
   • მომსახურე პერსონალის ოთახი
    • სკამი, მაგიდა, თარო
     • შერჩევა/შეკვეთა
     • ტრანსპორტირება
   • სასადილო
    • სკამები/მაგიდები/თარო
     • ტრანსპორტირება
    • ნიჟარა
     • შერჩევა/შეძენა
     • ტრანსპორტირება
     • ინსტალაცია
    • მადუღარა/თეფშები/ჭიქები/ჩანგალი/დანა
     • შერჩევა/შეძენა
     • ტრასპორტირება
    • მაცივარი
     • შერჩევა/შეძენა
     • ტრანსპორტირება
   • სველი წერტილი
  • თანამშრომლები
   • მეღვინე
    • თანამდებობრივი ინსტრუქციიის შექმნა
    • ვაკანსიის გამოცხადება
    • გასაუბრება
    • არჩევა
    • დაკონტრაქტება
    • გამოსაცდელი პერიოდის მიცემა
   • კონსულტანტი
    • თანამდ. ინსტრუქცია
    • ვაკანსიის გამოცხადება
    • გასაუბრება
    • შერჩევა
    • დაკონტრაქტება
    • გამოსაცდელი პერიოდი
   • დამლაგებელი
    • ვაკანსიის გამოცხადება
    • შერჩევა
    • გამოსაცდელი პერიოდი
   • მებაღე
    • ვაკანსიის გამოცხადება
    • შერჩევა
    • გამოსაცდელი პერიოდი
  • ჭაბურღილი
   • ნებართვა
    • დოკუმენტაციის გამზადება
    • მერიაში შეტანა დოკუმენტაციის
   • მშენებლობა
    • მბურღავის მოძიება/დაკონტრაქტება
    • ბურღვის პროცესი
  • ელექტროენერგია
   • ნებართვა
    • განაცხადის შეტანა
    • ნებართვის მიღება
   • მშენებლობა
    • ელექტრო ქსელებთან დაკონტრაქტება
    • თანხის გადახდა
    • სამუშაოს წარმოება
Report abuse
More Maps by This User