Monetiz�cia internetovej aplik�cie - WBS

Monetiz�cia internetovej aplik�cie WBS
 
 
 
 

Monetiz�cia internetovej aplik�cie - WBS

3 years ago by: David Igaz
 
 
 • Monetizácia internetovej aplikácie
  • Analýza
   • Analýza spoločnosti pomocou Balanced Scorecard
    • Finančná perspektíva
    • Zákaznícka perspektíva
    • Perspektíva interných procesov
    • Perspektíva učenia a rastu
   • Definovanie požiadavkov
   • Prieskum použitých technológií súčasného systému
  • Návrh
   • Návrh výpočtu príjmov
    • Vytvorenie matematickej logiky
   • Návrh ušetrenia finančného kapitálu
    • Vytvorenie matematickej logiky
   • Návrh výpočtu ptovízií
    • Vytvorenie matematickej logiky
  • Implementácia
   • Implementácia výpočtu príjmov
   • Implementácia ušetrenia finančného kapitálu
   • Implementácia výpočtu provízií
  • Testovanie
   • Priebežná kontrola
    • Kontrola vstupných parametrov
    • Kontrola logiky
   • Výstupná kontrola
    • Porovnanie vzorky dat
  • Nasadenie
   • Nasadenie výpočtu príjmov
   • Nasadenie ušetrenia finančného kapitálu
   • Nasadenie výpočtu provízií
Report abuse
More Maps by This User