Rrjetet kompjuterike5 WBS
 
 
 
 

Rrjetet kompjuterike5 - WBS

3 months ago by: Vionela Loga
 
 
 • Rrjetet kompjuterike
  • Madhesise
   • PAN
   • LAN
   • WAN
   • MAN
  • Topologjise
   • MESH
   • BUS
    • Një rrjet kompjuterik është një grup kompjuterash autonomë të ndërlidhur me ndihmën e një teknologjie të caktuar. Dy kompjutera quhen të ndërlidhur nëse janë të aftë të shkëmbejnë informacion midis tyre. Lidhja mund të realizohet me anën e kabllove elektrikë, fibrave optike, mikrovalëve, rrezeve infra të kuqe apo me anën e satelitëve. Rrjetet kanë forma dhe madhësi të ndryshme
   • STAR
  • Arkitektures
Report abuse
More Maps by This User