TIK 10 WBS
 
 
 
 

TIK 10 - WBS

1 years ago by: Tatjana Behari
 
 
 • TIK 10
  • Tematika 1
   • Bota e kompjuterit
    • Përdorimet e TIK
    • Parimet ergonomike
    • Bit, BYTE, Sistem binar
    • Llojet e software
    • Siguria e informacionit
     • Idea
    • Procesori
    • MEMORIA dhe llojet e saj
    • Pajisjet periferike
    • Backup-i
    • Rrjeti kompjuterik
    • Llojet e rrjeteve
     • Idea
    • Vendodhja, Arkitektura, Topologjia
    • Kanalet e transmetimit
    • Zgjidhja e problemeve në kompjuter
  • Tematika 2
   • Përpunimi digjital i të dhënave
    • Mind mapping
    • Flash
    • KEYFRAME
    • Përpunimet e imazhit
    • Vector Art në Bitmap Art
  • Tematika 3
   • Programimi në WEB
   • WEB
   • DreamWeaver
   • DreamWeaver dhe FrontPage
   • Kodimi
   • HTML dhe CSS
   • Tabelat dhe formularët në HTML
   • Frame dhe FrameSet në HTML
   • PHP
    • Idea
   • JavaScript
   • Publikimi i faqeve Web, protokolli FTP
  • Tematika 4
   • Programimi dhe Algoritmetika
    • Algoritmet, përkufizimet dhe rregullat bazë
    • Tipat e skemave te algoritmit
    • Gjuhët e programimit
    • Njohja e programeve
     • Idea
    • Mënyrat e programimit
    • Tipat standardë
    • Strukturat e të dhënave
    • Algoritmet e kërkimit dhe renditjes
    • Programimi në Scratch
  • Tematika 5
   • Konceptet bazë
    • Idea
   • Llojet dhe ndërtimi i programeve në Java
    • Idea
    • Idea
   • Mjedisi BlueJ
   • Ndërtimi i aplikacioneve dhe applet-ve në Java
  • Idea
Report abuse
More Maps by This User