Tik4 WBS
 
 
 
 

Tik4 - WBS

1 years ago by: xhepajerland
 
 
 • Tik
  • Përpunimi digjital i të dhënave
   • Përpunimi i imazeve
   • Vizatim në flesh
  • Programi në web
   • Njohja me web-in
   • HTML dhe CSS
  • Programi dhe algoritmika
   • Njohja e programeve
   • Përpilimi dhe ekzekutimi
  • Java
   • Ndërtimi i një programi në java
   • Llojet e programeve në java
  • Bota e kompjuterit
   • Llojet e rrjeteve
   • Kanalet e transmetim
  • Idea
Report abuse
More Maps by This User