TOPOLOGJITE WBS
 
 
 
 

TOPOLOGJITE - WBS

1 years ago by: katerina
 
 
 • TOPOLOGJITE
  • TOPOLOGJIA BUS
   • Përparësitë: Është e lehtë për tu instaluar dhe nuk kërkon shumë kabllo.
    • Mangësitë: Nëse kablloja kryesore pëson dëmtime, atëherë I gjithë bëhet I papërdorshëm.
  • TOPOLOGJIA STAR
   • Përparësitë: Është e lehtë për të shtuar ose hequr kompjutera, pjafton mjafton të ndryshojmë hub-in. është gjithashtu e lehtë për tu instaluar.
    • Magjësitë: kërkon më shumë kabllo në gjatësi. Defektet ne hub-in qendror do të sillnin prishjen e të gjithë rrjetit.
  • TOPOLOGJIA RING
   • Përparësitë: Nëpërmjet saj gjenden lehtësisht defektet në rrjet. Numri I kabllove që nevojitet për për krijimin e rrjetit është I vogël.
    • Mangësitë: Një defekt në ndonjë kabllo apo në një pajisje pirish të gjithë rrjetin.
  • TOPOLOGJIA MESH
   • Përparësitë: Ky është një rrjet I sigurtë. Edhe nëse një kompjuter nuk punon , rrjeti vazhdon të funksionojë.
    • Mangësitë: rrjeti mesh ka kosto të lartë për instalim, pasi kërkon shumë kabllo dhe ka shumë vështirësi për tu realizuar. Çdo kompjuter duhet të jetë në gjendje të shkëmbejë informacionme disa kompjutera.
  • TOPOLOGJIA TREE
   • Përparësitë: rrjeti ka kosto të ulët.
    • Mangësitë: nëse dështon një nyjë, atëherë rrjeti bie duke u ndarë në degë
Report abuse
More Maps by This User