طرح بلدرچین - Mind Map

طرح بلدرچین Mind Map
 
 
 
 

طرح بلدرچین - Mind Map

3 months ago by: Amir Aliyan
 
 
 • طرح بلدرچین
  • مقدمات طرح
   • طرح راهبری
    • قرارداد استانی
    • قرار داد شهرستانی
    • توضیح طرح
    • طرح توجیهی
    • Idea
   • برنامه ریزی
   • نیروی انسانی
  • آموزش
   • محتوا
   • مربی
    • Idea
   • تفاهم نامه فنی حرفه ای
    • کد آموزشی
    • زمانبندی
  • جذب مددجو
   • اطلاع رسانی کمیته
    • Long term
    • Short term
    • Idea
    • Idea
   • اطلاع رسانی شرکت
    • دهیاران
     • Idea
    • چهره به چهره
     • Idea
     • Idea
    • فرم الکترونیکی
   • زمانبندی
    • Idea
   • مسول
  • نظارت بر پروژه
   • نیروی انسانی
   • ترابری
   • مالی
  • خرید لوازم
   • مراکز خرید
   • مالی
  • فروش محصول
   • گوشت
    • خریداران
   • تخم
    • خریداران
   • کود
    • خریداران
   • بسته بندی
   • ترابری
   • مالی
   • زمانبندی
Report abuse
More Maps by This User