Kāpēc un kā mainījusies bērnības izpratne un bērnu audzināšana laika gaitā_ - Mind Map

Kāpēc un kā mainījusies bērnības izpratne un bērnu audzināšana laika gaitā_ Mind Map
 
 
 
 

Kāpēc un kā mainījusies bērnības izpratne un bērnu audzināšana laika gaitā_ - Mind Map

3 months ago by: Tatjana Malinovska
 
 
 • Kāpēc un kā mainījusies bērnības izpratne un bērnu audzināšana laika gaitā?
  • Jaunas tehnoloģijas (IKT ienākšana)
   • Bērni vairāk izmanto gadžetus, nevis sazināšanās ar vecākiem vai draugiem
  • Audzināšanas metodes
   • No paklausīgā bērna uz rīcībspējīgo bērnu
    • Dominē patstāvība un līdztiesīga sadarbība
  • Kompetenču pieeja apmācībā
   • Bērns darbojas kopā ar skolotāju, uzklausa, vienlaikus pats domā par savu mācīšanos, apzinās savas intereses un izvirza savus mērķus
  • Līdztiesība
   • Līdztiesība starp sievieti un vīrieti, kā arī starp bērniem un pieaugušajiem
    • Vecāki zaudē savu autoritāti
  • Bērncentrētas sabiedrības veidošana
   • Bērns kā pilntiesīgs subjekts, kurš ir līdzvērtīgs citiem (pieaugušajiem) sabiedrības locekļiem – gan tiesību, gan viedokļu paušanas ziņā
  • Ģimene
   • Vecāki vairāk doma par karjeras izaugsmi un mazāk laiku pavada kopā ar bērniem
    • Bērniem vajadzīga tuvība un atbalsts, brīvība un uzticēšanas, bet ne tikai robežas un pienākumi
Report abuse
More Maps by This User