Vocabulary Analyzer - Mind Map

Vocabulary Analyzer Mind Map
 
 
 
 

Vocabulary Analyzer - Mind Map

2 years ago by: Brunilda Xhakaj
 
 
 • FJALEFORMIMI
  • Njësitë gjuhësore
   • Fonema
   • Grafema
   • Fjala
    • E parme
    • Jo e parme
  • Morfemat
   • Fjalëformuese
    • Parashtesë
    • Prapashtesë
    • Nyje
    • Rrënjë
   • Trajtëformuese
    • Idea
    • Idea
  • Mënyrat e formimit
   • Prejardhje
    • Parashtesim
    • Prapashtesim
    • Parashteso-prapashtesim
   • Përbërje (kompozim)
    • Këpujore
    • Përcaktore
   • Përngjitje
   • Paranyjëzim
   • Konversion
  • Përbërësit e fjalës
   • Rrënja
   • Parashtesë
   • Prapashtesë
   • Mbaresë
Report abuse
More Maps by This User